داشتن اطلاعات کافی ملکی در معاملات حق شهروندان است

حسام عقبایی در پانل حقوق بهره برداران ساختمان که در دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان برگزارشد با تاکید برسامان دهی معاملات املاک در کشور، گفت: راه اندازی سامانه اتحادیه املاک و دریافت که رهگیری برای املاک دارای سند و غیرسند از فعالیت های مثبتی است که در راستای سامان دادن به امور معاملات مسکن بوده است.
وی با بیان اینکه معاملات املاک در کشورهای توسعه یافته براساس صلاحیت منطقه ای صورت می گیرد، گفت: این حق بهره برداران و شهروندان است که برای انجام معاملات از اطلاعات کافی در خصوص ملک موردنظر خود آگاهی داشته باشند این امر خود حقوق شهروندی است.
عقبایی در ادامه بیان کرد: تمام مجموعه ها و ارگان ها اعم از شهرداری و نظامات مهندسی و... باید با اتحادیه املاک برای ارائه اطلاعات کافی به بهره برداران با هم لینک شوند.
وی با طرح این سوال که آیا نهادهای مربوطه در صنعت ساختمان کشور برای در اختیار گذاشتن اطلاعات به بهره برداران با هم همکاری دارند؟ گفت: متاسفانه هیچ یک از سازمان ها و وزارتخانه ها برای فروش با کیفیت یک ملک با مشاوران املاک اتحادیه املاک تعامل ندارند.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی صنعت ساختمان باید دست یابی به حقوق شهروندان باشد، اذعان داشت: ما باید در نظر داشته باشیم که تمام زحمات نهادها و سازمان هایی که در ساخت یک مسکن و ساختمان در این صنعت تلاش می کنند همه در انتها به اتحادیه املاک ختم می شود لذا همکاری آنها با این اتحادیه برای دیده شدن این زحمات الزامی است.
عقبایی به شناسنامه فنی ملکی ساختمان اشاره کرد و گفت: در این شناسنامه باید تمام وضعیت یک ملک و اطلاعات ثبتی اعم از بدهی های مالی، وضعیت آب و برق و... درج شود.
وی با بیان اینکه شناسنامه فنی ملکی ساختمان باید یکی از شاخصه های معاملات ملکی قرار گیرد، تاکید کرد: ما باید این موضوع را یک اصل بدانیم که اگر یک ملک فاقد شناسنامه فنی ملکی ساختمان باشد مبایعه نامه آن فاقد اعتبار اعلام شود.
عقبایی ادامه داد: این شناسنامه فنی نیاز به با زنگری دارد و باید بازنگری آن در راستای تحقق حقوق شهروندی صورت گیرد.


 


روابط عمومی
93/10/01
کاشانه
اگر مایلید ملک خود را به سرعت اجاره دهید یا به فروش به رسانید کافی است آن را به ما بسپارید. ارید.

   تماس با ما